b e v e z e t õ


A MINDEN-S Kft 1997-ben alakult. Fõ aktivitása közúton történõ belföldi és nemzetközi szállítmányozás.

A géppark 3, 7 illetve 24 tonna hasznos teherbírású, M.A.N. és VOLVO típusú teherautókból áll.

Saját szerelõmûhelyben végezzük az autók rendszeres mûszaki ellenõrzéseit, ezzel biztosítva a gépjármûvek folyamatos munkavégzését.

Saját fejlesztésû információs rendszert használunk az adatforgalom rögzítésére és feldolgozására.

Szoros üzleti kapcsolatunk van számos alvállalkozóval, így bármikor a kliensek rendelkezésére tudjuk bocsátani a saját vagy közvetített eszközöket.
-

Copyright © 1997-2007 S.c. Minden-s s.r.l. All rights reserved.