törvények

Actele au fost create utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® si
tehnologia Acte Sintetice sunt mãrci inregistrate ale EON Programming
.

ORDIN nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto

Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

NORME METODOLOGICE din 24 iunie 2008 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule

ORDIN nr. 2846 din 30 septembrie 2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor
generale ale finantelor publice judetene

CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003) FULL ACTUALIZAT

NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

INSTRUCTIUNI din 22 decembrie 2006 de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit.a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal

INSTRUCTIUNI din 12 decembrie 2008 privind accesul operatorilor economici la
componenta NCTS / TIR din aplicatia NCTS - RO

INSTRUCTIUNI DE APLICARE A NCTS-RO

INSTRUCTIUNI din 12 decembrie 2008 privind autorizarea
societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR

Norma si Ordinul 1892/2006 privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.

LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau
inundatiilor

ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora

ACORD EUROPEAN din 1 iulie 1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.)

LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990) privind societatile comerciale

ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3821/85 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

Formular AETR RO/EN

Regulament 561 prezentare

Manual tahograf digital

ORDONANTÃ DE URGENTÃ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere

ORDONANTA DE URGENTÃ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice*) - REPUBLICARE fara abrogari

ORDONANTA DE URGENTÃ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice*) - REPUBLICARE cu toate modificarile

REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

CONVENTIE din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele, semnata la Geneva (CMR*)

LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul politistului

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca

NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitãtii si sãnãtãtii în muncã nr. 319/2006

ORDONANTÃ privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2005 pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

ORDONANTÃ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

ORDONANTA nr. 19/1997 din 18 august 1997 privind transporturile - Republicare

NORME din 21 aprilie 2003 pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau
dimensiuni de gabarit depasite

LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate

NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2006 de aplicare a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate

REGLEMENTARI SI NORME TEHNICE nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003 ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

HOTARÂRE nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare împotriva incendiilor

LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii - Republicare*)

LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie2003)

ORDIN nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si conþinutului formularului "Declaratie privind obligaþiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

METODOLOGIA DE CALCUL din 6 iunie 2006 al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

INSTRUCTIUNI SCRISE ADR

A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS ADR

calcul_taxe_emisii_surse_mobile (sursa:www.afm.ro)

Amenzi de circulatie.xls (sursa:daciaclub.ro)

 

Copyright © 1997-2008 S.c. Minden-s s.r.l. All rights reserved.