törvények

Actele au fost create utilizand tehnologia SintACT®-Acte Sintetice. SintACT® si
tehnologia Acte Sintetice sunt mãrci inregistrate ale EON Programming
.

ACORD EUROPEAN din 1 iulie 1970 privind activitatea echiajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.)

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

Formular AETR RO/EN

Regulament 561 prezentare

Manual tahograf digital

CONVENTIE din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele, semnata la Geneva (CMR*)

ORDONANTÃ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

REGLEMENTARI SI NORME TEHNICE nr. RNTR 2 din 11 februarie 2003 ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

INSTRUCTIUNI SCRISE ADR

A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS ADR

 

Copyright © 1997-2024 S.c. Minden-s s.r.l. All rights reserved.